Parantajakoulu®

  • Yleistä parantamisesta, näkemisestä ja harhailevista hengistä
  • Varvun käyttö
  • Hoidon eri vaiheet
  • Polaarisuus energioissa
  • Aika ja paikka, kaukoparannus
  • Valtaustilatyöskentely, energiakentän puhdistaminen
  • Parantajan terveys
  • Hoitamisen lainalaisuudet ja hoitajan ihmiskuva
  • Koulutuksessa opiskellaan tiiviisti ja kattavasti energioiden puhdistamista ( ihmiset, eläimet, kodit, liikehuoneistot, ympäristöt, ym.) Teoreettisen ymmärryksen lisäksi opitaan puhdistamisen käytäntöjä ja tekniikoita tekemällä useita harjoitushoitoja. Työtä tehdessä tämän alan erityisosaaminen syvenee.
  • Kurssilla syvennetään myös itsetuntemusta erilaisin harjoituksin. Hoitajalle on äärimmäisen tärkeää omata hyvä itsetuntemus niin, että hän osaa kyseenalaistaa omia tietojaan/luulojaan ja oppii tunnistamaan egon sudenkuopat omassa toiminnassaan. Monilla harjoituksilla kehitetään myös selvänäköä ja luottamusta omaan intuitioon.

Koulutus edellyttää hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa ja jalat maassa asennetta, sillä näennäisestä helppoudestaan huolimatta työ on vaativaa.

Koulutuksen perustana olevalla tiedolla ja hoitomenetelmillä ei ole yhteyttä ideologisiin, filosofisiin, psykologisiin eikä uskonnollisiin järjestöihin tai ryhmittymiin.

Hoidon yhteydessä ei tehdä diagnoosia eikä siinä käytetä mitään koululääketieteen hoitotoimenpiteitä eikä manipulaatiomenetelmiä. Minkäänlaista lääkitystä ei määrätä.

Itsenäisesti toimivan parantajan työ kuuluu suomalaisiin perinnehoitoihin samoin kuin jäsenkorjaus ja kuppaus. Ihminen on henkinen ja psykofyysinen kokonaisuus ja päämääränä on sen eheytyminen, tasapaino. Työ tehdään fyysiseen kehoon koskematta eikä koulutus edellytä anatomian taikka fysiologian tenttejä.

Parantamiseen suunnatussa aikuiskoulutuksessa ihmisen on ymmärrettävä ja hyväksyttävä itsetuntemuksen mukanaan tuomat haasteet, sillä työtä ei voi vain oppia, siihen kasvaa. Aito myötätunto elämän moninaisuutta kohtaan, nöyrä, oman rajallisuutensa hyväksyminen ja terve talonpoikaisjärki, maltti sekä kyky kestää pettymyksiä, luovat vakaan perustan tälle työlle.


!!! Jos sinulla on mielialalääkitys tai olet juuri voittanut masennuksen, tämä koulutus ei sovi sinulle juuri nyt!!!

.