Uusittu painos. ISBN 978-952-260-770-6

Tapausketomuksista ammentava, kannustava kuvaus luopumisen vältttämättömyydestä ja rohkeudesta.Sielu matkalla vapaueen on läminhenkinen kirja henkiolennoista, kuoleman jälkeisestä elämästä ja ongelmista, joita hengen kiinnittyminen ihmisen energiakenttään voi aiheuttaa.Kirjassa kuvataan oireita ja sairauksia, jooita henget isännissään aiheuttavat, miten ne vapautetaan ja miten ihminen ne kokee.

Parantajakoulu on myös yhteisö, jossa sielunvapautuksen ympärillä työskentelevät voivat vaihtaa ajatuksia sekä saada vertaistukea. Lisäksi tavoitteena on tehdä energiakentän puhdistus ja sen avulla saadut hoitotulokset tunnetuksi laajemminkin yhteiskunnassamme.

Juuri nyt ei uutta koulutusjaksoa suunnitteilla!

Jos lapsesi saa raivokohtauksia ja muuttuu olemukseltaan sinulle vieraaksi, ota yhteyttä! Lisää linkistä "Ajankohtaista"