Kuvateksti

Sielu matkalla vapauteen / Katrina Berg ISBN 978-952-260-117-9

 

Tutkijoiden mukaan ihmisen ensimmäiset käsitykset tuonpuoleisesta elämästä perustuvat unikokemukseen. Tätä tukevat hautalöydöt joissa vainajalle on annettu arjen tarvikkeita matkalle hengen maailmaan. Usko henkisielun olemassaoloon on kaikille maapallon kulttuureille yhteinen piirre. Kun Isaac Newton vuonna 1687 loi perustan klassisen mekaniikan käsitteelle, alkoi järjen ja tiedon maailmanvalloitus, materian tutkimus. Tästä seurasi, ettei ihminen kuollessaan heittänyt vain henkeään vaan mukana meni myös hänen kosminen ulottuvuutensa. Materiaalinen tutkimus rajasi ihmisen vain lineaarisessa, historiallisessa maailmassa eläväksi fyysiseksi kehoksi. Mutta aika ja asenteet muuttuvat, kiinnostus kuolemaan, rajakokemuksiin ja tuonpuoleiseen elämään on herättänyt myös median ja kvanttifysiikka avaa meille aivan uudenlaisen maailman, johon myös näkymätön kuuluu, ihmisen sielu, hänen henkensä. Kvanttifysiikka tulee tuomaan valoa siihen tietoon, joka tähän asti on perustunut vain kokemukseen.

Meidän kulttuurissamme vallalla oleva käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä on se, että ihminen matkaa huimalla nopeudella valoon, taivaaseen, Luojansa suureen syliin. Näin ei kuitenkaan aina käy, ei tuhansia vuosia sitten, eikä tänään. On henkiä, jotka jäävät maan piiriin aiheuttaen harmia jos jonkinmoista. Ne voivat kiinnittyä ihmisen energiakenttään aiheuttaen terveydellisiä ongelmia varsinkin mielen tasolla. Oman työni ja koulutukseni keskiössä on ns. sielunvapautus, energiakentän puhdistus, jossa henget ohjataan pois hoidettavan energiakentästä. Tämä lähestymistapa voi ensi kuulemalta tuntua hyvinkin "eksoottiselta" Ninaa lainatakseni. Hoitotulokset ovat kuitenkin kauttaaltaan hämmästyttäviä ja eikö juuri se ole tärkeintä? Henkien aiheuttamiin häiriöihin kuuluvat esimerkiksi pelot ja pakkomielteet, masennus, väsymys ja ahdistus, fyysisen kehon kivut ja lasten käsittämättömät raivokohtaukset, vain muutamia mainitakseni.

Ihmiset etsivät yhä useammin apua energiahoidoista oireisiin ja vaivoihin, jotka meidän yhteiskunnassamme ovat kuuluneet lääketieteen yksityisalueeseen. He etsivät tasapainoista ja holistista lähestymistapaa lääketieteen ja perinnehoidon synteesistä.

Hoitoon hakeutuva toivoo kokonaisvaltaista hoitoa, jota tuskin kukaan perinnehoidon tai lääketieteen erikoisalan edustajista pystyy heille yksin tarjoamaan, sillä samoin kuin terveys on paraneminenkin monen osatekijän summa. Yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseksi tarvitsemme siis luottamuksellista, eri alojen välistä yhteistyötä ja ennen kaikkea myös jatkuvaa oman työn kriittistä arviointia.

Hoitomuoto, josta myös kirjani "Sielu matkalla vapauteen" kertoo, edustaa ikivanhaa perinnettä hoitaen niin kehoa kuin mieltäkin näkymättömällä, joka kuuluu kvanttifysiikan piiriin. Sillä on yksi yhteinen tekijä lääketieteen kanssa: vaivoihinsa apua etsivä ihminen.

.

.

 

Vapaaksi henkien vallasta / Sarre, Berg, Rintala  ISBN 978-952-5318-18-0

(kirjassa on erittäin kattava lähdeluettelo)