Energiakentän puhdistus l. valtaustilatyöskentely

(Clearing, Spirit Release)

Runkona on ajatus sielun kuolemattomuudesta ja että mediaaliset kyvyt omaava parantaja pystyy luomaan yhteyden toisessa ulottuvuudessa oleviin henkiin. Kaikki fyysisen kehonsa jättäneet eivät löydä tietä valoon, vaan jäävät harhailemaan meidän maailmaamme aiheuttaen häiriötä niin mielen kuin kehonkin tasolla. Energiakentän puhdistaminen on sielun vapautusta, sielun parantamista ja sen ohjaamista valoon.

Olisi väärin väittää, että kaikki ihmispoloa kiusaavat vaivat olisivat mystisen henkimaailman aiheuttamia, mutta varmaa on, että paranemisen mahdollisuudet energiakentän puhdistamisen jälkeen ovat aivan toiset, käytettiin mitä hoitomuotoja tahansa. Kannattaa siis ainakin tarkastaa, että energiakenttä on vapaa häiriöistä.

Ihmisen kentässä loisivat henkienergiat voivat aiheuttaa isännässään ahdistusta, pakkomielteitä ja aggressioita, masennusta ja väsymystä, hän muuttuu yllättäen hyvin vieraaksi, myös ulkoisesti. Tämän muutoksen, mikä voi olla hetkellinen esim. humalatilassa, huomaa mm. hänen silmistään.

Nämä henkienergiat tuovat mukanaan koko oman informaationsa luonteenpiirteitä, tunneiloja ja sairauksien aiheuttamia oireita myöten. Ne pesiytyvät isännissään kaikkein heikoimpaan kohtaan ja lisäävät näin mahdollisia särkytiloja taikka esim. masennusta ja ahdistusta. Kun ihmisellä on oireita vaikka aiheuttajaa ei lääketieteellisesti löydetä, hänet leimataan terapia-resistentiksi, ja lopulta väitetään että vika on "korvien välissä". Energiakentän puhdistukseen perehtynyt henkilö tietää, ettei näin välttämättä ole.

Koulutetun, asiansa osaavan ja kykenevän parantajan tekemä energiakentän puhdistusta voi tarvittaessa tehdä kaikille vauvasta vaariin. Joskus myös eläimillä on kentässään häiritseviä energioita ja traumoja. Jokainen meistä on kuullut puhuttavan kummituksista, tiloissa levottomasti liikkuvista hengistä ja myös heidät voi energiakentän puhdistamisella saattaa pois maan piiristä. Alaikäiset hoidetaan pääsääntöisesti kaukohoidolla kontaktihenkilönä joko äiti tai isä. Lapsen ei tarvitse edes tietää että häntä hoidetaan. Mitään pehmeämpää ja vaarattomampaa hoitomuotoa tuskin löytyy. Hoitotulokset ovat kauttaaltaan erittäin hyviä.

Tämä työ on intuitiivista ja tulkinnanvaraista ja se edellyttää hoitajalta luovuutta ja mielikuvitusta ja on näin hyvin lähellä taiteen maailmaa. Juuri tästä syystä on hoitoa antavan oltava alati valpas ja kriittinen omassa työssään, sillä onhan kysymyksessä toisen ihmisen terveys.

Parantamisessa / parantumisessa on kyseessä kaaoksen muuttuminen järjestykseksi, epätasapaino tasapainoksi. Parantajan kautta virtaava "informaatio", energia, pyrkii luomaan hoidettavassa täysjärjestyksen, tasapainon. Tämä energiavirta etenee samansuuntaisesti hoitajan ja hoidettavan välillä pienellä aikaviiveellä ja läpäisee kaikki tunnetut esteet ja toimii satojen kilometrien päähän vieläpä valikoidusti. Se ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan ja tämä mahdollistaa kaukoparannuksen.

Henkiparantaminen on maapallon vanhin ja yleisin hoitomuoto.Siinä yhdistyvät maailman vanhimmat ja oman, uuden aikamme tiedot ja taidot. Tasapainoinen energiakenttä on terveen ihmisen luonnollinen olotila ja häiriöt tunnistetaan oireina, kiputiloina, "sairauksina". Hoitotulokset kertovat parantajasta enemmän kuin vaikeatajuiset ja mystiset viitteet. "Jalat maassa ja sydän taivaissa" on hyvä neuvo niin apua hakevalle kuin hoitajallekin.

Paraneminen on itsesäätelyä ja hoito antaa sysäyksen ja mahdollisuuden tälle prosessille. Jos apua hakeva käsittää energiahoidon samaksi kuin lääkkeiden ottamisen, voi siitä tulla suuri pettymys, sillä sairaus viestii myös muutoksen välttämättömyydestä. Se ei koskaan voi olla oikotie, eikä parantaja voi ottaa kantaakseen ja tehtäväkseen sitä, mistä itse olemme vastuussa.

Hoito sopii kaikenikäisille ja se soveltuu kaikkien sairauksien hoitoon itsenäisenä, taikka toista hoitomuotoa tukevana terapiana. Se voi myös avata paranemisen tien silloin kun sairauden syytä ei lääketieteellisesti voida saada selville, taikka silloin kun mitkään lääkkeet eivät tuo helpotusta.

.